16 marca 2016

Jesteśmy światłem istnienia, które promienieje swoim blaskiem,
dotykając każdego z Was miłością, czule i spokojnie.

        Oddychajcie kochani światłem miłości Waszego serca. Oddech życia i miłości jest narzędziem, które pozwoli Wam doświadczać swojego zdrowia fizycznego nawet w najtrudniejszych chwilach, postrzeganych przez Was, jako stan choroby. Oddychajcie z miłością do każdego z miejsc, które czuje napięcie, bądź jest zainfekowane chorobą (Waszym doświadczeniem emocjonalnego wyparcia).

         Jesteście światłem, które promienieje blaskiem istnienia, z jego serca pochodzicie i doświadczacie siebie na nowo w ciałach fizycznych, które ulegają transformacji, zmianom i przestrojeniom do podniesionych wibracji całego stworzenia, przejawiającego się w Waszym świecie, poprzez pryzmat przekształcania go. Jesteście światłem, które promienieje swoim blaskiem w Waszym życiu, przejawiając się w Waszych działaniach, słowach i czynach.

              Dotykajcie się nawzajem ciepłym słowem, aby podnieść nawzajem każdego z Was, z chwili zwątpienia. Wątpicie w świat ducha i swoje szczęście, w nim przejawione, manifestujące się na ziemi, ale to minie. Minie czas zwątpienia, który jest czasem nauki otwierania nowego połączenia się ze źródłem Waszego istnienia. To zrozumiałe i ukochane przez nas, istoty istniejące we wszechświecie, obserwujące Was i kochające swoim istnieniem. Jest czas zwątpienia i nauki, ale to jest właśnie czas  przebudzenia Waszego, aby w chwili w której czujecie zwątpienie i słabość ciała Waszego fizycznego, słabość emocji i doświadczeń, które napełniają Was smutkiem, dotykać swojej prawdy właśnie teraz, właśnie w chwili gdy wątpicie, poprzez światło Waszego serca możecie wyjść poza iluzję oddzielenia i doświadczyć na nowo odrodzenia, przejawienia Waszej prawdy o tym kim jesteście, w Waszym sercu.

         Zsyłane są obecnie na Waszą Ziemię, rzeczywistość przejawioną w miłości i pięknie stworzenia, „wasze – nasze” nowe wspomnienia z życia w światach gwiezdnych, które wolne są od Waszych zahamowań względem siebie samych i oddzielających Was od stworzenia.

               Natężenie światła wzrasta ponownie w Waszej rzeczywistości, abyście mogli doświadczyć dotykającego Was z miłością spojrzenia gwiezdnych braci i sióstr. W waszym świecie zachodzą zmiany, które są nieodwracalne i nie do zatrzymania. Nawet jeśli jesteście zagubieni i w zwątpieniu się przejawiacie, jesteśmy z Wami i prowadzimy Was od samego początku, jak to było zapowiedziane i wspominane od czasów odległych – Atlantycznych. 

              Istniejecie w formie ciała fizycznego, jednak serce Wasze jest połączeniem z Waszą duszą – istnieniem w formie stworzenia, przejawionego w świecie ducha. Dotykacie nim najgłębszych wymiarów istnienia nawet w chwilach, w których sobie tego nie uświadamiacie, rezonując uczuciem wibracji Waszego serca na wszechświat otaczający Was swoim istnieniem. Idźcie Kochani w nowy dzień z nową wiarą i nowym natchnieniem, albowiem pięknem jest najczystszym to co się przejawi w świecie, na który czekacie, który jest już w istnieniu ducha zapisany jako matryca jednocząca się z istnieniem waszej fizycznej rzeczywistości. Jest to fakt w pełni przejawiony z naszej perspektywy postrzegania Waszego świata. Zmaterializuje się i przejawi się w pełni, w każdym z Waszych żywotów. Będziecie go doświadczać, przeżywać i czuć każdym ze swoich zmysłów, zmysłów, które jeszcze nie są Wam znane, które dopiero odkrywacie poprzez Wasze ciała fizyczne i energetyczne. Dotykacie linii czasu, która wprowadza zmiany w każdym aspekcie Waszego życia.

          Wasze dzieci czują ten nowy wymiar istnienia życia ziemskiego, wolne są od waszych obciążeń przenoszonych z pokolenia na pokolenie. Są oczyszczającymi promieniami, które prowadzą Was w nowy świat, niosąc wibrację swojego niewinnego serca, czystą wibrację miłości, dotykają Waszej świadomości właśnie teraz. Każdego dnia obserwując je na co dzień, możecie doświadczać nauki Życia z wymiarów odległych, przejawionych miłością. Szanujcie i kochajcie swoich nauczycieli, swoich małych ziemskich przewodników, o których wspominają pisma dawne i teksty antyczne, jako o czasach, w których to starszy będzie się uczył od najmłodszego, jego miłości, energii, wibracji i sposobu widzenia świata Waszego, przejawionego w płaszczyźnie fizycznej.

           Dotykamy Was promieniem swojego serca i prosimy, abyście utworzyli nowe połączenie z Waszym źródłem, poprzez Wasze serca, do Waszej pełni. Prosimy, dotykajcie Waszego serca, poprzez Waszą myśl i świadomość i działajcie w oparciu o swoje serce, natchnienie z niego płynące. To co płynie z Waszego serca, wibracja miłości, która wyrażona poprzez działanie płynące z natchnienia Waszego serca, jest realnym rezonansem zmiany na ziemi, który oddziałuje falą energii na otoczenie, w którym się znajdujecie. Pomnażane jest to poprzez inne fale ludzkich serc, natchnionych miłością i pomnażane po wielekroć miłością waszej Ziemi.

          Jesteście istnieniami, generatorami miłości, światła i ciepła Waszego istnienia. Dotykacie gwiazd poprzez swoje serca, a one dotykają Was swoim istnieniem. Jest teraz czas, w którym zwątpienie odchodzi, zostaje zastąpione połączeniem z Waszym Istnieniem, przejawioną esencją Waszej prawdy i miłości Waszego serca. Niech odejdą zwątpienia, zastąpione wiarą, pewnością, uczuciem i doświadczeniem Waszego połączenia ze Stworzeniem, Źródłem, Istnieniem, Boskim Stwórcą, Światłem, Światem Ducha, z Tym Kim Jesteście Naprawdę, poza czasem i przestrzenią, które choć piękne (czas i przestrzeń) jednak nie są pełnią Waszego istnienia. Doświadczacie ich tylko na moment, by przetransformować obecną energię i wyklarować ją w światło, które będzie spływać przez Was i do Was i w Was i we wszystko z czym się skontaktujecie, oddziałując i rezonując poprzez eony galaktyk, czasów i zmian we wszechświecie.

          Wy, jako rasa ludzka, istniejecie w wielu płaszczyznach istnienia, pomimo że tego nie pamiętacie i nie uświadamiacie sobie pełni procesu Waszego życia, który jest bardzo rozległy i szeroko oddziałujący na przestrzeń kosmosu. Tak, jak Wasze serca rezonują polem magnetycznym, energetycznym w przestrzeni, w której się znajdujecie, we wszystkich kierunkach na zewnątrz i w głąb, tak Wasze serca razem, w grupie całej ludzkości, oddziałują na wszechświaty, o których jeszcze nie wiecie że istnieją, ale one istnieją i wspierają Was w procesie przejścia, do poznania w pełni Waszego istnienia. Istnieją i możecie się z nimi skontaktować poprzez wasze serce. Czując Wasze serca, dostrajając się do miłości płynącej z ich wnętrza, otwieracie portal komunikacji dzięki któremu na fali miłości i wibracji piękna, łączycie się z wersjami zdarzeń i światów, które są na takiej samej wibracji miłości i z miłością, światłem transmitujecie obustronnie energię Waszego istnienia, informacje, mądrość i miłość, rozwijając nas i Was wszystkich, we wspólnym tworzeniu, współtworzeniu nowych wymiarów piękna istnienia i mądrości stworzenia.

           Jesteśmy przy Was i w Was od samego początku. Powracamy, jak to było zapisane, do waszej ogólnej świadomości, abyście znali prawdę i pewni byli istnienia świata ducha, który obserwując Was i kochając, całym sercem wspiera i pozwala Wam doświadczać Waszego życia tak, jak sobie wybierzecie, w najpiękniejszej i najmilszej dla Was jego formie. Możecie wybrać każdy z wariantów, to dla Was jest zostawiona wolna wola stworzenia. Możecie tworzyć i kreować Wasze światy, życia, rzeczywistości w sposób jaki tylko zechcecie. Pamiętajcie, że możecie wybrać najjaśniejszy, najpiękniejszy, najmilszy dla Was, aby ten wybrać, możecie po prostu czuć swoje kochające serce i przemawiać z niego, czuć z niego, oddychać przez nie, działać poprzez serce, śpiewać poprzez serce, tworzyć poprzez serce, iść za głosem jego istnienia, kierować się natchnieniem z niego płynącym i uwalniać poprzez to Wasze ciała fizyczne od każdej blokady energetycznej, emocjonalnej wypływającej z Waszej historii.

          Możecie natychmiastowo podjąć decyzję o Waszym zdrowiu, pięknie, harmonii i miłości z Was wypływającej. Możecie po prostu zdecydować o najwyższym planie istnienia, najpiękniejszym, pełnym harmonii, światła i miłości, która przepływa przez Was, w każdym z Waszych oddechów. Możecie tego doświadczać, jako już część z Was żyjących w grupach, w pewnych miejscach na ziemi doświadcza i żyje w sposób nieznany powszechnie, będący istnieniem ludzkości w harmonii i pełni. Możecie po prostu dokonać wyboru, o świetle wypełniającym każdą z Waszych chwil, oddychać miłością czuć miłość i doświadczać jej już teraz. Właśnie w tej chwili możecie dokonać tego wyboru, aby promieniować, rezonować najwyższą i najpiękniejszą, ze swoich wibracji, wibracją swojego serca, miłości przejawiającej piękno Waszego Istnienia.

          Idźcie Kochani, idźcie poprzez Wasze życie z miłością, przejawiając piękno i prawdę tego kim jesteście. Doświadczajcie miłości Waszego życia i przenoście ją na każdą z Waszych chwil codziennych. Niech zmieni się Wasz codzienny stan, w celebrację miłosnego istnienia. Możecie to zrobić, każdy z Was może to zrobić, pomimo zwątpienia, braku wiary, choroby, stresu, problemu, możecie to zrobić. Po prostu przestroić się do wibracji miłości i serca i podjąć decyzję, o pozostaniu w tym stanie, obserwując jednocześnie każdą z Waszych chwil i w momencie zniżenia się Waszej wibracji, uświadamiając sobie co sprawiło jej zaniżenie,  podjąć decyzję o zastąpieniu tego działania nową wibracją miłości, przejawiającą się poprzez natchnienie Waszego Serca do działania opartego na jeszcze pełniejszym zestrojeniu z Waszą prawdą, z prawdą Waszego serca, dotykającą Was i promieniejącą przez Was swoim pięknem i miłością.  

            Idźcie Kochani w nowe życie i w nowy dzień, w nową minutę i chwilę Waszego życia. Idźcie w nowy oddech, albowiem każdy z Waszych oddechów to nowa chwila tworzącego się przez Wasze serce życia. Każdy oddech jest nową jednostką czasu, nowym dniem, nowym kosmosem rodzącym się z Waszej świadomości i z Waszego serca. Niech Wasz następny oddech będzie oddechem miłości i współtworzenia wibracji istnienia w miłości świetle i prawdzie tego kim jesteście.

        Z miłością i światłem pozdrawiamy Was Najmilsi. Jesteśmy istnieniem przejawionym poprzez światło Waszego serca. Dotykamy Was i prowadzimy lekko, delikatnie w każdym momencie Waszego Życia. Jesteśmy w każdym z Waszych oddechów. Pozwólcie sobie poczuć nasz oddech łączący się z Waszym oddechem.

We wspólnym istnieniu jesteśmy jednością.
.
.

Wersja audio powyższego wpisu:
(kliknij w obrazek, by odsłuchać)

Eonki 9

 

                                                                                                                              Wróć

Najnowsze komentarze

Jeden komentarz

  1. Eliza
    Marzec 17, 2016
    Reply

    <3 <3 <3 <3 <3 <3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *