wtorek, 28/11/2023 | 10:59 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / Gimnazjum

Gimnazjum

post by related

related post

Drugim etapem nauki obowiązkowej jest gimnazjum. Gimnazjum to bardzo ważny etap w edukacji młodego człowieka i jednocześnie bardzo trudny. Młodzież, która idzie do gimnazjum jest w bardzo trudnym okresie rozwojowym i to ma niebagatelny wpływ na ich podejście do nauki, do organizacji szkoły i do systemu w ogóle. To czas bardzo silnych przeżyć i doświadczeń, które powodują, że dziecko nie zawsze jest skłonne do tego by skupić się na nauce.
Oczywiście, nie powinno to ich zwalniać z zaangażowania w edukację. Kanalizowanie ich emocji, doświadczeń i przeżyć może być bardzo dla nich korzystne i opłacalne. Dzięki temu, dziecko może stać się bardziej zaangażowane w naukę, gdy ukierunkuje się jego emocje właśnie w tę stronę. To bardzo ważne działanie.
Warto również wiedzieć, że jest to czas określania swojej tożsamości przez dziecko. Dlatego też trzeba pojęcie edukacji czy samokształcenia w delikatny sposób wprowadzić dziecku również w ten proces budowania. Dzięki temu, dziecko przyjmie jako swój, pogląd, że edukowanie siebie jest wartościowe i zacznie po prostu iść w tym kierunku.