wtorek, 28/11/2023 | 9:59 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / Jak usprawnić własną komunikację?

Jak usprawnić własną komunikację?

post by related

related post

Nieporozumienie, pomylenie faktów czy nieumyślne zranienie drugiej osoby to zdarzenia, które przytrafiły się każdemu. Jak to się dzieje, że nasz sposób porozumiewania się nie jest doskonały i jak można temu zaradzić?

Komunikacja interpersonalna to zjawisko wszechobecne. Obejmuje słowa, ale także gesty, mimikę, ruch ciała. Wymiana informacji zachodzi między ludźmi nieustannie, a niekiedy ulega zaburzeniu i przysparza nieporozumień leki potencja.

Istotą komunikacji jest linia nadawca – odbiorca, zaś pomiędzy nimi przepływa komunikat. Komunikat podlega zakodowaniu przez nadawcę i odkodowaniu przez odbiorcę. Zniekształcenie może objąć zarówno proces kodowania, jak i odkodowywania. W kodowaniu i odkodowywaniu zachodzą liczne procesy psychologiczne, stąd duża łatwość pomyłek i rozbieżności między ludźmi.

Istnieje kilka form pracy nad komunikacją, różnych pod względem głębokości. Warto stosować je w podanej kolejności.

1. Zapytać zaufane osoby, jak odbierają nasze komunikaty pod względem jasności i czytelności. Jest to tzw. informacja zwrotna, feedback. Pomoże nam to skorygować własny sposób porozumiewania się.

2. Skorzystać z dobrego poradnika komunikacji interpersonalnej. Tam dowiemy się więcej o mechanizmach i stylach porozumiewania się. Dzięki temu zobaczymy siebie w bardziej obiektywnym świetle.

3. Wziąć udział w warsztacie komunikacji lub asertywności. Prowadzone są one w licznych ośrodkach psychologicznych i rozwojowych. Zaletą takiego rozwiązania jest praca w grupie, intensywne ćwiczenie i wiele informacji zwrotnych.

4. W przypadku utrwalonych trudności komunikacyjnych, warto rozważyć skorzystanie z konsultacji doświadczonego psychologa lub trenera, który pomoże przezwyciężyć pewne wzorce, sięgając aż do przeszłych źródeł naszego obecnego sposobu funkcjonowania. Dotyczy to np. osoby, która uważa, że nieustannie ktoś ją krytykuje albo jest niesprawiedliwy itp. Ten odbiór drugiej osoby (sposób odkodowywania informacji) sugeruje bowiem silny aspekt emocjonalny czy nawet osobowościowy w procesie komunikacji.

Reasumując: podstawowe udoskonalenie we własnej komunikacji jesteśmy w stanie wprowadzić sami. W przypadku głębszych uwarunkowań problemu, potrzebujemy wsparcia specjalisty.