wtorek, 28/11/2023 | 11:24 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / Materia umysłu

Materia umysłu

post by related

related post

Materia umysłu

Mózg jest przykładem systemu samoorganizujące­go się darmowe seks spotkania. [Badanie rozwoju tego systemu i jego struktury mikro­skopowej powstałej w wyniku rozwoju wskazuje na to, że precyzyjne wykonanie takiego systemu według sztywnego dia­gramu (tak jak w wypadku urządzeń elektrycznych) byłoby niemożliwe. Zbyt wielką napotykamy tu różnorodność. Co więcej, mimo że połączenia w systemach neuronów ośrodkowego układu nerwowego (szczególnie te, które docie­rają do map) są mniej więcej podobne u różnych osobników, nie są one bynajmniej identyczne. Jak widać na rysunku 3.5, różnice mogą być znaczne zarówno w kształcie pojedynczych neuronów danej klasy, jak i w systemie połączeń między nimi. Nie jest to zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę stochastyczną (czyli do pewnego stopnia losową) naturę mechanizmów roz­wojowych, będących wynikiem procesów komórkowych, ta­kich jak podział komórek, przemieszczanie się i obumieranie. W niektórych obszarach rozwijającego się układu nerwowego aż 70 procent neuronów obumiera, zanim dana struktura osiąg­nie swój ostateczny kształt! Wobec tego nie mogą istnieć jednoznacznie określone połączenia.