wtorek, 28/11/2023 | 11:56 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / Okres zasuszania

Okres zasuszania

post by related

related post

Okres zasuszenia to okres spoczynku w sekrecji mleka. Następuje przeważnie na 60 dni przed ocieleniem, ale może się wahać od O do 120 dni. Od długości trwania tego okresu zależy ilość udojonego mleka w bieżącej i kolejnej laktacji. Im. dłuższy, tym niższa produkcja mleka w bieżącej laktacji (mniej dni doju), lecz wyższa w następnej laktacji. Hodowcy przestrzegają okresu zasuszania i przestają doić krowę (zasuszają, zapuszczają) na 60 dni przed ocieleniem. Graczew wypowiedział się za skracaniem okresu zasuszania, twierdząc, że to nie brak okresu zasuszania obniża produkcję mleka, lecz zmiana żywienia dokonywana w trakcie zasuszania. Jednakże badania Smitha i wsp. udowodniły, że przy niezmienionym żywieniu krów niezasuszane ćwiartki tego samego wymienia produkowały zaledwie 56?62% ilości mleka produkowanego przez ćwiartki zasuszane. Nowicki i Preś stwierdzili, że przy normalnym żywieniu młodych krów (1-3 laktacja), najkorzystniejszy pod względem wydajności mleka był okres zasuszenia trwający 40 dni, a dla krów starszych, (od 3 laktacji wzwyż) ? 30 dni. Okres międzyciążowy (zawarty między ocieleniem, a zapłodnieniem) powinien wynosić 60?90 dni. Jego przedłużanie się nie jest korzystnym zjawiskiem, bo sprzyja obniżeniu życiowej wydajności mleka krowy.