wtorek, 28/11/2023 | 10:41 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / PODSTAWA ZJAWISK

PODSTAWA ZJAWISK

post by related

related post

PODSTAWA ZJAWISK
Materia umysłu

Co stanowi podstawę zjawisk umysłowych i kiedy pojawiły się one w ewolucji? Jedną ze sprytnych, ale powierz­chownych odpowiedzi jest: równocześnie z pojawieniem się układu nerwowego. Nie jest to jednak całkiem prawdziwe; samo posiadanie komórek nerwowych nie wydaje się wystar­czające. Zanim do tego przejdę, chciałbym jeszcze raz podkreślić, tym razem z ogólniejszego punktu widzenia, konieczność połą­czenia psychologii z biologią. Zrobię to, ukazując, z jednej strony, na czym polega błąd filozofów nie biorących pod uwagę biologii; a z drugiej, w jaki sposób przyjęcie zbyt wąskiej perspektywy w psychologii także prowadzi na manow­ce. Nie chcę tu twierdzić, że uprawianie filozofii i psychologii bez biologii nie ma sensu, często bowiem musiały one obejść się bez podstawowych danych biologicznych. Nawet niepraw­dziwa teoria czy pogląd może dostarczać energii nauce, pod­trzymywać ją do momentu, w którym odpowiednie dane czy metody będą dostępne.