środa, 29/11/2023 | 12:04 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / POZOSTAŁE STRUKTURY

POZOSTAŁE STRUKTURY

post by related

related post

POZOSTAŁE STRUKTURY
Materia umysłu

Chciałbym teraz przybliżyć własności pozostałych struktur mózgowych. W organizmach tak złożonych jak organizm ludzki mózg zawiera zaokrąglone struktury zwane jądrami (nuclei), a kora mózgowa składa się z warstw (laminae). Każde z jąder spełnia określone funkcje w złożonej sieci połączeń, każde składa się z ogromnej liczby neuronów, niekiedy większej nawet niż liczba neuronów zawarta w ko­rze mózgowej. Mózg łączy się ze światem zewnętrznym za pomocą wyspecjalizowanych neuronów zwanych neuronami czuciowymi, które wchodzą w skład narządów zmysłów i przekazują sygnały do mózgu. One z kolei przekazywane są dzięki neuronom połączonym z mięśniami i gruczołami. Dodatkowo niektóre części mózgu (a właściwie większość jego tkanki) otrzymują i wysyłają sygnały jedynie w obrębie mózgu bez „interwencji” świata zewnętrznego. Można po­wiedzieć, że mózg kontaktuje się znacznie częściej z samym sobą niż z czymkolwiek innym.