wtorek, 28/11/2023 | 10:29 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / Ewolucyjne pokrewienstwo

Ewolucyjne pokrewienstwo

post by related

related post

Stopień ewolucyjnego pokrewieństwa organizmów znajduje najlepsze odbicie w sposobie ich klasyfikacji. Wszystkie żywe organizmy zaliczamy do trzech królestw: 1) bakterii i sinic, 2) zwierząt i 3) roślin. Podobieństwo organizmów należących do tych trzech królestw jest rzeczywiste i podstawowe. Przypomnijmy sobie, że wszystkie one mają wspólną strukturę molekularną i podobne enzymy. Zwierzęta i rośliny mają ponadto podobną strukturę komórkową, a wiele z ich podstawowych procesów życiowych, jak podział mitotyczny, rozwój i wzrost, regulacja osmotyczna i ruchy cytoplazmy podlegają w zasadzie tym samym mechanizmom. Natomiast organizmy należące do tych trzech królestw różnią się wyraźnie od siebie wyglądem zewnętrznym, zachowaniem i wymaganiami w stosunku do środowiska. Wewnątrz każdego królestwa pokrewieństwo między organizmami jest bliższe, a różnice mniej wyraźne. Organizmy należące do tego samego królestwa grupuje się zgodnie z ich ewolucyjnym pokrewieństwem w duże jednostki systematyczne, zwane typami. I tak wśród zwierząt owady należą do typu stawonogów, gdy zaś ssaki do strunowców. Wewnątrz każdego typu blisko spokrewnione formy łączy się w niższe jednostki systematyczne, zwane gromadami. Każda gromada dzieli się z kolei na rodziny, a rodziny na rodzaje. Organizmy należące do tego samego rodzaju dzieli się i klasyfikuje jako różne gatunki, z założeniem, że do tego samego gatunku należą osobniki, które mogą się krzyżować między sobą. Występujące pomiędzy osobnikami tego samego gatunku różnice powodują, że niekiedy konieczny jest dalszy podział na jeszcze mniejsze jednostki systematyczne – pod- gatunki lub rasy. W tym miejscu pragniemy jedynie wprowadzić te bardzo ważne pojęcia taksonomiczne i jednocześnie podkreślić, że jednostki taksonomiczne odzwierciadlają stopień pokrewieństwa ewolucyjnego.