wtorek, 28/11/2023 | 10:05 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / PROCESY SELEKCJI

PROCESY SELEKCJI

post by related

related post

PROCESY SELEKCJI
Materia umysłu

Procesy, które opisałem, to procesy selekcji. Ze zmiennej masy komórek topobiologicznie selekcjonowane są pewne ich układy. Widać to szczególnie dobrze na przykładzie układu nerwowego. Selekcja nie tylko gwarantuje podobieństwo kształtu wewnątrz gatunku, ale jej wynikiem jest także i n – dywidualne zróżnicowanie na poziomie szczegółowej bu­dowy sieci neuronów. Jak już wspomniałem, zróżnicowanie połączeń w danym miejscu układu nerwowego jest argumen­tem przeciwko teorii, która głosi, że mózg funkcjonuje jak komputer. Zróżnicowanie jest nieuchronnym rezultatem dynamicznej natury procesów topobiologicznych. Istnienie różnorodności na poziomie jednostek jest bardzo ważne. Być może jest to najważniejsza cecha morfologii, stanowiąca pod­stawę powstania umysłu.Daleko nam jeszcze do takich wniosków! Najpierw musimy przyjrzeć się zagadnieniu procesów rozpoznawania w syste­mach biologicznych, czyli wyjaśnić, w jaki sposób – bez pośrednictwa istniejących wcześniej specyficznie kodowanych sygnałów – system biologiczny potrafi jednoznacznie odróż­niać obiekty.