wtorek, 28/11/2023 | 11:01 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / Organizmy lądowe

Organizmy lądowe

post by related

related post

Przypuszcza się, że około 350 milionów lat temu po raz pierwszy sukcesem zakończyła się próba wydostania organizmów wodnych na ląd. Organizmami, którym się to udało były zwierzęta o twardej powłoce ciała, podobne do skorpionów – bezkręgowce. Z nich następnie rozwinęły się skorupiaki i owady. Pierwsze kręgowce pojawiły się niemal w tym samym czasie w morzach. Były to ryby kopalne, które do chwili obecnej całkowicie wyginęły. Także w tym okresie pierwsze rośliny lądowe pochodzące od prostych zielonych roślin wodnych zaczęły powoli opanowywać kontynenty. Ulegały one zróżnicowaniu i coraz bardziej się rozprzestrzeniały, powodując rozpadanie skał i powstawanie gleby. U niektórych pierwotnych ryb rozwinęły się specjalne struktury wewnętrzne – pęcherze powietrzne. Służyły one głównie jako narządy ułatwiające pływanie, ponadto odgrywały rolę w magazynowaniu powietrza. Ze struktur tych rozwinęły się następnie płuca, które umożliwiły organizmom mającym ten narząd wyjście na ląd. Zwierzęta z płetwami były więc stopniowo wypierane przez zwierzęta o wykształconych kończynach. Pierwsze płazy pojawiły się prawdopodobnie około 300 milionów lat temu, a ich gwałtowny rozwój i rozprzestrzenienie nastąpiło w ciągu następnych 75 milionów lat. Na lądzie pojawiły się także owady, mchy, paprotniki i rośliny nasienne. Ewolucja prowadząca do powstania nowych form życia przebiegała stale, towarzysząc ciągle zmieniającym się warunkom środowiska. Formy zarówno stare jak i nowe, nie przystosowane do zmienionych warunków środowiska, ustępowały innym, a w końcu wygasały. W czasie olbrzymich katastrof wyginęły całe zespoły żywych organizmów. Tylko ślady nieskończenie małej części tych prastarych organizmów zostały zachowane w skałach i pokładach węgla tworzących skorupę ziemską. Współczesne pokłady węgla występujące na świecie są świadectwem istnienia przed 250-300 milionami lat gęstych szeroko rozprzestrzenionych bagnistych lasów.