wtorek, 28/11/2023 | 11:17 CET
You are here:  / Edukacja i Nauka / W jaki sposób napisać poprawny list motywacyjny

W jaki sposób napisać poprawny list motywacyjny

post by related

related post

Jaki list motywacyjny jest dobry a jaki zły

Właściwie napisany list motywacyjny nie powinien być zbudowany z kilku zdań, ani być większy niż jedna strona A4. Parę linijek tekstu to za mało, by przyszły pracodawca zobaczył jak widzimy siebie na tym stanowisku i zrozumiał nasze argumenty, dlaczego uważamy, że dobrze sprawdzimy się w danej pracy. Długi i nie uporządkowany opis samego siebie, doprowadzi do znudzenia czytającego i sprawi, że nie skończy on tekstu. Dobry list motywacyjny, to list napisany własnymi słowami. Można oczywiście podpierać się wzorami znalezionymi w internecie, ale doświadczony rekrutant w lot zorientuje się, że ma do czynienia z kopią poradnikowego listu motywacyjnego, który od oryginału różni się tylko naszymi danymi . Aby list motywacyjny był dobry musi być napisany z troską o szczegóły. Chodzi o to, by nie używać raz napisanego listu i wysyłać go kolejnym pracodawcom. Oferty poszczególnych firm są od siebie bardzo różne, może się więc zdarzyć, że jakaś część listu w ogóle nie będzie pasowała do tego, co pracodawca zamieścił w ogłoszeniu. Bardzo cennych rzeczy można nauczyć się czytając podręcznikowo źle napisany list motywacyjny. Niedopuszczalne są pomyłki w nazwie firmy, adresie i nazwiskach osób, do których kierujemy nasz list. Dobry list motywacyjny nie jest powtórką z CV, jest charakterystyką nas samych, która zachęca pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną.
Co wchodzi w skład listu motywacyjnego

List motywacyjny powinien być podzielony na części. Pierwszą z nich są dane adresowe. Dane kandydata powinny znaleźć się w lewym górnym rogu dokumentu. Prawy górny róg powinna zająć nazwa miejscowości i data. Poniżej umieszczamy nazwę i dane adresowe firmy. Kolejna część listu, to powitanie i wstęp. Najbardziej uniwersalną formą powitania są zwroty typu „szanowni państwo”, „szanowna pani”, szanowny panie. Wstęp powinien wyrażać chęć podjęcia pracy w danym miejscu i informować o tym, skąd wiemy o ofercie danego pracodawcy. W kolejnej części listu przechodzimy do uzasadnienia naszej kandydatury na dane stanowisko. Uzasadnienie to powinno być przemyślane i zgodne z oczekiwaniami pracodawcy, które poznaliśmy w ogłoszeniu. Kolejne zdania naszego listu powinny charakteryzować nas samych. Najlepiej będzie, jeśli krótko wymienimy cechy naszej osobowości, które są najbardziej potrzebne na danym stanowisku pracy. Kończąc swój list dokonamy krótkiego podsumowania wszystkiego, co napisaliśmy wcześniej i zachęcamy pracodawcę do bezpośredniego kontaktu i rozmowy.